Forside

Firmaprofil

Ydelser

Coaching af ledere

Workshops

Supervision af psykologer

Kunder

CV

Artikler

Kontakt

Design & Drive

 

   

 

Workshops og foredrag

   

 

 

Foredrag, undervisning og træning i konflikthåndtering, forandringsledelse, håndtering og forståelse af modstand, psykisk arbejdsmiljø, stresshåndtering og lignende emner, der hører til arbejdspladsens psykologiske verden.

Disse foredrag og workshops er rettet mod ledere, HR-medarbejdere, arbejds- og organisationspsykologer og andre fagpersoner, der arbejder med udviklingsarbejde i organisationer. Disse workshops udbydes med jævne mellemrum eller kan rekvireres.

Herudover gennemføres workshops for ledere og medarbejdere i samme organisation, hvor temaet og rammen for workshoppen sker med udgangspunkt i den enkelte afdelings eller gruppes konkrete behov.

En workshop er kendetegnet ved en fokuseret og interaktiv formidling, hvor deltagerne arbejder i 3 læringsmiljøer:

  • Et vidensrum med præsentation af relevant teori og forståelsesmodeller

  • Et praksisrum med gennemgang og træning af konkrete værktøjer og arbejdsmetoder.

  • Et refleksionsrum med tid til eftertanke og erfaringsudveksling, og hvor der bygges bro mellem stoffet og deltagernes erfaring og hverdag.

 

Se eksempler på workshops her:

  Workshop 1: Udvikling og modstand      Workshop 2: Håndtering af konflikter

   Workshop 3: Coaching af ledere            Workshop 4: Trivsel og stress på arbejdspladsen

 

 

3tilbage

 

Erhvervspsykolog Ejnar Bryld   ●   Vejlsøvej 51, Bygning A   ●   8600 Silkeborg   ●   20 14 23 80   ●   eb@ejnar-bryld.dk