Forside

Firmaprofil

Ydelser

Coaching af ledere

Workshops

Supervision af psykologer

Kunder

CV

Artikler

Kontakt

Design & Drive

   

 

Supervision af arbejds- og organisationspsykologer

   

 

 

Supervision af arbejds- og organisationspsykologer, der søger refleksion, støtte, udfordring, sparring og konkret hjælp til varetagelse af deres rolle og opgave.

 

 

Der tilbydes:

  • Supervision til nyuddannede psykologer, der ønsker at kvalificere sig til autorisation

  • Supervision til erfarne psykologer, der ønsker at opnå godkendelse som specialist og/eller supervisor inden for arbejds- og organisationspsykologi.

Der arbejdes ud fra det enkle princip at opgaven bestemmer metoden. I forståelse af en given problemstilling og undersøgelse af interventionsmuligheder trækkes der således på en bred vifte af forståelser og metoder fra systemisk teori, gestaltpsykologi, psykodynamisk forståelse samt klassisk og ny ledelses- og organisationsteori.

 

I supervisionen arbejdes der dybdegående med de enkelte sager, og der lægges vægt på at supervisionen både er en læringsproces og en hjælp til konkrete problemstillinger.
 

Der tilbydes både individuel supervision (typisk 1 ½ time pr. gang) og supervision til grupper af psykologer (fra 2 til 4 timer pr. gang).
 

Samtalerne foregår i mit lokale på Vejlsøhus, Vejlsøvej 51, Silkeborg.

 

 

 

3tilbage

 

Erhvervspsykolog Ejnar Bryld   ●   Vejlsøvej 51, Bygning A   ●   8600 Silkeborg   ●   20 14 23 80   ●   eb@ejnar-bryld.dk